Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Zmluva P KZ 2/2020 Kúpna zmluva P 2/2020 8.000.- s DPH 01.02.2020 Svaman Myjava, s.r.o. 02.01.2020
Zmluva P KZ 2/2021 Kúpna zmluva P 2/2021 8.000.- s DPH 01.02.2021 Svaman Myjava, s.r.o. 02.01.2021
Zmluva 3/2021 Kúpna zmluva 3/2021 7268.- s DPH 11.06.2021 RM Gastro - JAZ , s.r.o. 14.06.2021
Zmluva 3/2019 Zmluva o dielo 2/2019 70 356,79 s DPH 03.10.2019 KT Mont Stav, s.r.o. Bratislava 03.10.2019
Zmluva P KZ 2/2023 Kúpna zmluva P 2/2023 7000.- s DPH 31.01.2023 Pekáreň KPK Trstín 31.01.2023
Zmluva 1/2019 Zmluva o dielo 67 147.61 s DPH 27.02.2019 PaT, s.r.o. Špačince 28.02.2019
Zmluva 2/2022 Zmluva o vykonávaní činností technika PO 65.-/za3mesiace s DPH 09.11.2022 OSobný údaj.sk-TT, s.r.o. 30.11.2022
Zmluva 1/2022 Zmluva o vykonávaní činností technika PO 65.-/mesiac s DPH 30.08.2022 Richard Zomborský, P.O.-TECH 12.09.2022
Zmluva P KZ 4/2021 Kúpna zmluva P 4/2021 6000.- s DPH 28.05.2021 ATC -JR, s.r.o. Púchov 01.06.2021
Zmluva P KZ 4/2020 Kúpna zmluva P 4/2020 6 000,00 s DPH 31.05.2020 ATC JR Púchov 31.05.2020
Zmluva P KZ 3/2022 Kúpna zmluva P 3/2022 5 500.00 s DPH 31.03.2022 Inmedia Zvolen 01.04.2021
Zmluva P KZ 5/2020 Kúpna zmluva P 5/2020 5 000,00 s DPH 31.07.2020 Ramón Školuda 31.07.2020
Zmluva P KZ 3/2020 Kúpna zmluva P 3/2020 4 000.00 s DPH 28.02.2020 Inmedia Zvolen 28.02.2020
Zmluva P KZ 3/2021 Kúpna zmluva P 3/2021 4 000.00 s DPH 31.03.2021 Inmedia Zvolen 31.03.2021
Zmluva 2017/1 Zmluva na poskytnutie služieb 4596.- s DPH 08.06.2017 Larus Lebrant, s.r.o. Stupava 08.06.2017
Zmluva P KZ 7/2022 Kúpna zmluva P 7/2022 44000.- s DPH 31.10.2022 Mabonex Slovakia, s.r.o. Piešťany 01.11.2022
Zmluva 5/2023 Zmluva o vykonávaní činností tech BOZP 420.- s DPH 04.10.2023 Bc. Roman Zomborský 04.10.2023
Zmluva 2/2023 Zmluva o udelení licencie a ďalej spolupráci 418.- s DPH 16.01.2023 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 17.01.2023
Zmluva 2/2021 Zmluva na poskytnutie služieb VO 2/2021 400.- s DPH 11.06.2021 Morrison, s.r.o. Stupava 14.06.2021
Zmluva P KZ 1/2020 Kúpna zmluva P 1/2020 4.500.- s DPH 02.01.2020 Pekáreň KPK Trstín 02.01.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/590

Novinky

Kontakt

 • Reedukačné centrum Trstín 335
  Trstín 335
  919 05 Trstín 345
  IČO: 00163317
  Nie sme platcami DPH
  Zriaďovateľ: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
 • +421 33 5983113 - riaditeľka
  riaditelkarctrstin@gmail.com


  +421 33 5983115 - vedúca výchovy
  veducarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983124 - škola (zborovňa)
  skola.trstin@gmail.com

  +421 33 5983116 - sociálna pracovníčka
  socialnarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983118 - psychologičky
  psychologickyrctrstin@gmail.com

  +421 33 5983111 - účtovníčka
  trstinrc@gmail.com

  +421 33 5983117 - hospodárka
  hospodarrctrstin@gmail.com

  +421 33 5983122 - mzdová účtovníčka
  mzdyrctrstin@gmail.com
  trstinrc@gmail.com


  +421 33 5983119 - vedúca školskej jedálne

  Telefonický kontakt pre rodičov alebo iných zákonných zástupcov dievčat v záujme dieťaťa:
  odporúčame telefonovať v stredu a v nedeľu od 18:30 hod. do 19:45 hod. na telefónne čísla budov:
  +421 33 5983114 - nová budova
  +421 33 5983123 - stará budova

  Dievčatá majú možnosť telefonovať zo zariadenia po dohode so sociálnou pracovníčkou a vedúcou výchovy v takom čase, aby sa nenarúšalo školské vyučovanie a mimoškolská činnosť. To isté platí aj pre prijímanie telefonátov do zariadenia.

  Osobné návštevy v zariadení:
  podrobné informácie sú uvedené v časti: O škole: Výchovné a ochranné opatrenia
  Je nutné vopred kontaktovať sociálnu pracovníčku.
  Osobné návštevy sú motiváciou dieťaťa zlepšovať svoje správanie počas reedukácie.

  Kontaktné údaje na miestne príslušné obvodné oddelenie PZ:
  Obvodné oddelenie Policajného zboru Trstín
  Trstín č. 198
  919 05 Trstín

Fotogaléria