Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra fa Cormens s DPH 03.01.2011
Objednávka objednávka 220001 s DPH 23.03.2011
Faktúra fa 93 Elektromax0001 s DPH 23.03.2011
Faktúra fa 94 Šikulová V.0001 s DPH 23.03.2011
Objednávka objednávka 20001 s DPH 23.03.2011
Objednávka objednávka 140001 s DPH 23.03.2011
Objednávka objednávka 230001 s DPH 23.03.2011
Objednávka objednávka 210001 s DPH 23.03.2011
Faktúra fa 95 Slovnaft0001 s DPH 23.03.2011
Faktúra fa 91 Nemček0001 s DPH 23.03.2011
Faktúra fa 96 P. Holec Jaz servis0001 s DPH 23.03.2011
Faktúra fa 97 Roman Takács0001 s DPH 23.03.2011
Faktúra fa 98 ŠEVT0001 s DPH 29.03.2011
Faktúra fa 99 Orange0001 s DPH 29.03.2011
Faktúra fa 100 Orange0001 s DPH 29.03.2011
Faktúra fa 101 Orange0001 s DPH 29.03.2011
Faktúra fa 92 Plaštiak0001 s DPH 23.03.2011
Faktúra fa 90 nemček0001 s DPH 23.03.2011
Faktúra fa 103 Michal Repta0001 s DPH 19.04.2011
Objednávka objednávka 130001 s DPH 11.03.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/590

Novinky

Kontakt

 • Reedukačné centrum Trstín 335
  Trstín 335
  919 05 Trstín 345
  IČO: 00163317
  Nie sme platcami DPH
  Zriaďovateľ: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
 • +421 33 5983113 - riaditeľka
  riaditelkarctrstin@gmail.com


  +421 33 5983115 - vedúca výchovy
  veducarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983124 - škola (zborovňa)
  skola.trstin@gmail.com

  +421 33 5983116 - sociálna pracovníčka
  socialnarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983118 - psychologičky
  psychologickyrctrstin@gmail.com

  +421 33 5983111 - účtovníčka
  trstinrc@gmail.com

  +421 33 5983117 - hospodárka
  hospodarrctrstin@gmail.com

  +421 33 5983122 - mzdová účtovníčka
  mzdyrctrstin@gmail.com
  trstinrc@gmail.com


  +421 33 5983119 - vedúca školskej jedálne

  Telefonický kontakt pre rodičov alebo iných zákonných zástupcov dievčat v záujme dieťaťa:
  odporúčame telefonovať v stredu a v nedeľu od 18:30 hod. do 19:45 hod. na telefónne čísla budov:
  +421 33 5983114 - nová budova
  +421 33 5983123 - stará budova

  Dievčatá majú možnosť telefonovať zo zariadenia po dohode so sociálnou pracovníčkou a vedúcou výchovy v takom čase, aby sa nenarúšalo školské vyučovanie a mimoškolská činnosť. To isté platí aj pre prijímanie telefonátov do zariadenia.

  Osobné návštevy v zariadení:
  podrobné informácie sú uvedené v časti: O škole: Výchovné a ochranné opatrenia
  Je nutné vopred kontaktovať sociálnu pracovníčku.
  Osobné návštevy sú motiváciou dieťaťa zlepšovať svoje správanie počas reedukácie.

  Kontaktné údaje na miestne príslušné obvodné oddelenie PZ:
  Obvodné oddelenie Policajného zboru Trstín
  Trstín č. 198
  919 05 Trstín

Fotogaléria