Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra fa Slovnaft s DPH 03.01.2011
Objednávka Objednávka 1/2017 s DPH 31.01.2017
Zmluva P KZ 6/2017 Kúpna zmluva P 6/2017 s DPH 31.07.2017 Pekáreň Školuda Trstín
Objednávka Objednávka 6/2017 s DPH 30.06.2017
Objednávka Objednávka 5/2017 s DPH 31.05.2017
Faktúra Faktúra 6/2017 s DPH 30.06.2017
Faktúra Faktúra 5/2017 s DPH 31.05.2017
Zmluva 2017/1 Zmluva na poskytnutie služieb 4596.- s DPH 08.06.2017 Larus Lebrant, s.r.o. Stupava
Zmluva P KZ 4/2017 Kúpna zmluva P 4/2017 s DPH 01.03.2017 Inmedia Zvolen
Zmluva P KZ 3/2017 Kúpna zmluva P 3/2017 s DPH 01.03.2017 HOaPE Family Poprad
Objednávka Objednávka 4/2017 s DPH 30.04.2017
Objednávka Objednávka 3/2017 s DPH 31.03.2017
Faktúra Faktúra 4/2017 s DPH 30.04.2017
Faktúra Faktúra 3/2017 s DPH 31.03.2017
Objednávka Objednávka 2/2017 s DPH 28.02.2017
Faktúra Faktúra 2/2017 s DPH 28.02.2017
Faktúra Faktúra 8/2017 s DPH 31.08.2017
Faktúra Faktúra 1/2017 s DPH 31.01.2017
Zmluva P KZ 2/2017 Kúpna zmluva P 2/2017 s DPH 28.02.2017 AG FOODS SK Pezinok
Zmluva P KZ 1/2017 Kúpna zmluva P 1/2017 s DPH 02.01.2017 Pekáreň KPK Trstín
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/514

Novinky

Kontakt

 • Reedukačné centrum Trstín
  Trstín 335
  919 05 Trstín
  IČO: 00163317
  Nie sme plátcami DPH
  Zriaďovateľ: KŠÚ Trnava, Vajanského 2, 917 01 Trnava

 • +421 33 5983113 - riaditeľ
  +421 918 807 108
  trstinrc@gmail.com

  +421 33 5983115 - vedúci vychovávateľ

  +421 33 5983124 - škola (zborovňa)

  +421 33 5983116 - sociálna pracovníčka
  socialnarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983118 - psychologička
  psychologickarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983111 - účtovníčka

  +421 33 5983122 - mzdová účtovníčka

  +421 33 5983119 - vedúca školskej jedálne

  Kontakt pre rodičov so svojimi deťmi (nedeľa a streda od 18:30 - 19:45):
  +421 33 5983114 - Nová budova
  +421 33 5983123 - Stará budova

Fotogaléria