Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra fa Cormens s DPH 03.01.2011
Objednávka Objednávka 12/2015 s DPH 31.12.2015
Objednávka Objednávka 10/2021 s DPH 31.10.2021
Objednávka Objednávka 11/2021 s DPH 30.11.2021
Objednávka Objednávka 12/2021 s DPH 31.12.2021
Faktúra Faktúra 9/2021 s DPH 30.09.2021
Faktúra Faktúra 10/2021 s DPH 31.10.2021
Faktúra Faktúra 11/2021 s DPH 30.11.2021
Objednávka Objednávka 2/2016 s DPH 29.02.2016
Objednávka Objednávka 1/2016 s DPH 31.01.2016
Faktúra Faktúra 2/2016 s DPH 29.02.2016
Faktúra Faktúra 1/2016 s DPH 31.01.2016
Faktúra Faktúra 12/2015 s DPH 31.12.2015
Objednávka Objednávka 8/2021 s DPH 31.08.2021
Objednávka Objednávka 11/2015 s DPH 30.11.2015
Faktúra Faktúra 11/2015 s DPH 30.11.2015
Objednávka Objednávka 10/2015 s DPH 31.10.2015
Objednávka Objednávka 9/2015 s DPH 30.09.2015
Faktúra Faktúra 10/2015 s DPH 31.10.2015
Faktúra Faktúra 9/2015 s DPH 30.09.2015
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/535

Novinky

Kontakt

 • Reedukačné centrum Trstín
  Trstín 335
  919 05 Trstín
  IČO: 00163317
  Nie sme plátcami DPH
  Zriaďovateľ: KŠÚ Trnava, Vajanského 2, 917 01 Trnava

 • +421 33 5983113 - riaditeľ
  +421 918 807 108
  trstinrc@gmail.com

  +421 33 5983115 - vedúci vychovávateľ

  +421 33 5983124 - škola (zborovňa)

  +421 33 5983116 - sociálna pracovníčka
  socialnarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983118 - psychologička
  psychologickarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983111 - účtovníčka

  +421 33 5983122 - mzdová účtovníčka

  +421 33 5983119 - vedúca školskej jedálne

  Kontakt pre rodičov so svojimi deťmi (nedeľa a streda od 18:30 - 19:45):
  +421 33 5983114 - Nová budova
  +421 33 5983123 - Stará budova (Počas Vianočných prázdnin sa telefonuje na tomto tel. čísle)

Fotogaléria