Navigácia

Počet návštev: 484544
Sobota 17. 4. 2021

Vitajte na stránkach nášho Reedukačného centra

Novinky

 • Začala sa jar a naše dievčatá spolu so svojimi vychovávateľmi sa rozhodli trošku pomôcť životnému prostrediu a pozbierať odpadky v prírode Trstína. Spoločne sme pozbierali odpadky v okolí Jarkov a na náučnom chodníku.

 • Riaditeľstvo Reedukačného centra v Trstíne oznamuje, že dňa 23.1. 2021 nás navždy opustila naša kolegyňa a bývalá riaditeľka RC Trstín Mgr. Zlatica Plevková vo veku nedožitých 71 rokov.

  Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku!

 • Aj tieto Vianoce naše žiačky navštívil sv. Mikluláš a spolu s čertom im priniesli rôzne sladkosti. Deti RC im za to krásne zarecitovali a zaspievali. Takto sme spoločne v príjemnej atmosfére oslávili začiatok adventného obdobia

 • Dňa 26. októbra sa aj naša škola zapojila už do 16. ročníka projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice realizovaného k Medzinárodnému dňu školských knižníc, tento rok na vyhlásenú tému Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou. Názov nášho podujatia bol ,,S knihou je deň krajší.”

  Počas podujatia prebiehali rôzne aktivity:

  • Pani učiteľka Mgr. Petronela Reháková predstavila slovenského básnika romantizmu Andreja Sládkoviča – jeho život a tvorbu, ktorý by práve
 • Dievčatá si uctili pamiatku zosnulých a zaspomínali na svojích známych a rodinu, ktorí už nie sú medzi nami.

 • Na turistickom krúžku naše žiačky spoznávali okolie Trstína a prírodné krásy po náučnom chodníku.

 • S dievčatami sme sa vybrali na neďalekú zrúcaninu kláštora Katarínka. Dozvedeli sme sa niečo o jej histórii a spoločne sme si opekali.

 • Na západnom Slovensku sa nachádza jediná sprístupnená jaskyňa. Naše dievčatá už vedia, že je to práve Jaskyňa Driny a tak sa ju rozhodli preskúmať. Leží na území CHKO Malé Karpaty a vchod do jaskyne na vrchu Driny sa nachádza v nadmorskej výške 399 m n. m. Prešli sme celý sprístupnený okruh, ktorý meria 450 m a nachádza sa tam 151 schodov. Povrch jaskyne je tvorený jurskými vápencami s bohatou výzdobou plnou stalagmitov a stalagtitov. Dievčatá si okrem nových vedomostí odniesli aj bohaté zážitky.

 • Počas prázdnin sme sa vybrali na výlet do ZOO do Bratislavy. Pozorovali sme zebry, žirafy, levov a iné exotické zvieratá. Videli sme aj život dinosaurov v Dinoparku. Na záver sme zavítali do nádherného parku v Prezidentskom paláci a dozvedeli sa viac o fungovaní štátu a o postavení a právomoci prezidentky.

Fotogaléria

Novinky

Kontakt

 • Reedukačné centrum Trstín
  Trstín 335
  919 05 Trstín
  IČO: 00163317
  Nie sme plátcami DPH
  Zriaďovateľ: KŠÚ Trnava, Vajanského 2, 917 01 Trnava

 • +421 33 5983113 - riaditeľ
  +421 918 807 108
  trstinrc@gmail.com

  +421 33 5983115 - vedúci vychovávateľ

  +421 33 5983124 - škola (zborovňa)

  +421 33 5983116 - sociálna pracovníčka
  socialnarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983118 - psychologička
  psychologickarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983111 - účtovníčka

  +421 33 5983122 - mzdová účtovníčka

  +421 33 5983119 - vedúca školskej jedálne

  Kontakt pre rodičov so svojimi deťmi (denne od 18:30 - 19:45):
  +421 33 5983114 - Nová budova
  +421 33 5983123 - Stará budova

Fotogaléria