Navigácia

 • Na športových hrách sme boli najlepší

  XLV. roč. Celoštátnych športových hier dievčat reedukačných centiera diagnostických centier dievčat Zlaté Moravce

  29. – 31. mája 2022

  Umiestnenie žiačok RC Trstín

  1. miesto 60m     –  Nikoleta Lakatošová

  1. miesto 800m   –  Nikoleta Lakatošová

  1. miesto skok do diaľky – Nikoleta Lakatošová

  2. miesto vrh guľou  –  Vivien Ferková

  2. miesto štafeta  –  V. Ferková, M. Scholzová, M. Čikalová, N. Lakatošová

  2. miesto stolný tenis  –   jednotlivci – Rebeka Kotlárová

  3. miesto stolný tenis  –   štvorhra – Rebeka Kotlárová, Vivien Ferková

  3. miesto volejbal – R. Kotlárová, V. Ferková, M. Scholzová, M. Čikalová, N. Lakatošová, K. Sztojková, V. Bartošová, K. Balogová

  1. miesto o NAJLEPŠIU športovkyňu – Nikoleta Lakatošová

  1. miesto NAJLEPŠIE DRUŽSTVO – RC Trstín

 • Záleží nám na našom životnom prostredí

  Aj naše žiačky v RC sa učia správať k svojmu životnému prostrediu zodpovedne.

 • Výberové konanie na riaditeľa RC Trstín

  Pre stiahnutie súboru kliknite TU.

 • Minifutbalový turnaj RC

  Na konci školského roka 2020/2021 sme mali v našom RC minifutbalový turnaj, kde vo finálovom zápase podľahli naše chovanky vychovávateľom 0:4. Všetci sme si super zašportovali a zabavili sa.

 • Upratovali sme svoje okolie

  Začala sa jar a naše dievčatá spolu so svojimi vychovávateľmi sa rozhodli trošku pomôcť životnému prostrediu a pozbierať odpadky v prírode Trstína. Spoločne sme pozbierali odpadky v okolí Jarkov a na náučnom chodníku. 

 • Naše RC Trstín

 • Smútočné oznámenie

  Riaditeľstvo Reedukačného centra v Trstíne oznamuje, že dňa 23.1. 2021 nás navždy opustila naša kolegyňa a bývalá riaditeľka RC Trstín Mgr. Zlatica Plevková vo veku nedožitých 71 rokov.

  Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku!

 • Svätý Mikuláš navštívil aj naše RC

  Aj tieto Vianoce naše žiačky navštívil sv. Mikluláš a spolu s čertom im priniesli rôzne sladkosti. Deti RC im za to krásne zarecitovali a zaspievali. Takto sme spoločne v príjemnej atmosfére oslávili začiatok adventného obdobia

 • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

  Dňa 26. októbra sa aj naša škola zapojila už do 16. ročníka projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice realizovaného k Medzinárodnému dňu školských knižníc, tento rok na vyhlásenú tému Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou. Názov nášho podujatia bol ,,S knihou je deň krajší.”

  Počas podujatia prebiehali rôzne aktivity: 

  • Pani učiteľka Mgr. Petronela Reháková predstavila slovenského básnika romantizmu Andreja Sládkoviča – jeho život a tvorbu, ktorý by práve v tomto roku oslavoval 200 rokov života.
  • Pán riaditeľ Mgr. Miloš Blaško prítomným predniesol niektoré verše z básne Marína a spoločne sme si ich vysvetlili a objasnili a žiačky sa do diskusie rady zapojili.
  • Súťaž v recitácii poézie a prózy a v speve. Žiačky sa na túto súťaž svedomito pripravovali. Každé vystúpenie hodnotila porota. 
  • Divadelné predstavenie žiačok II. a III. ročníka OU s názvom Snehulienka a sedem trpaslíkov, ktorého príprava vyšla z ich iniciatívy, čo sa dostatočne prejavilo aj na motivácii, príprave aj samotnej realizácii. Vystúpenie trvalo 30 minút a ich radosť zo zvládnutia aj pochvaly porotou bola obrovská.
  • Hodina hlasného čítania pri koláčiku v priestore školskej knižnice.
  • Pozeranie dokumentu Banka lásky v dome Maríny v Banskej Štiavnici.
  • Tvorba knihy o živote, láskach a tvorbe Sládkoviča (žiačky vystrihovali obrázky a písali úryvky knihy Marína a priraďovali ich k jednotlivým stránkam knihy udalosti s časovou a logickou postupnosťou. Následne ich nalepili a dozdobili rôznymi obrázkami a ornamentmi. Jednotlivé stránky knihy potom predierkovali a zviazali. Tak sme si spoločne zopakovali a pripomenuli osobnosť tohto významného slovenského spisovateľa)
  • Maľovanie portrétu Maríny, Sládkoviča alebo hrdinu z obľúbenej knihy.
 • Pamiatka zosnulých

  Dievčatá si uctili pamiatku zosnulých a zaspomínali na svojích známych a rodinu, ktorí už nie sú medzi nami.

 • Spoznávame svoje okolie

  Na turistickom krúžku naše žiačky spoznávali okolie Trstína a prírodné krásy po náučnom chodníku.

 • Výlet na Katarínku

  S dievčatami sme sa vybrali na neďalekú zrúcaninu kláštora Katarínka. Dozvedeli sme sa niečo o jej histórii a spoločne sme si opekali.

 • Objavovali sme Jaskyňu Driny

  Na západnom Slovensku sa nachádza jediná sprístupnená jaskyňa. Naše dievčatá už vedia, že je to práve Jaskyňa Driny a tak sa ju rozhodli preskúmať. Leží na území CHKO Malé Karpaty a vchod do jaskyne na vrchu Driny sa nachádza v nadmorskej výške 399 m n. m. Prešli sme celý sprístupnený okruh, ktorý meria 450 m a nachádza sa tam 151 schodov. Povrch jaskyne je tvorený jurskými vápencami s bohatou výzdobou plnou stalagmitov a stalagtitov. Dievčatá si okrem nových vedomostí odniesli aj bohaté zážitky.

 • Zoo, Dinopark a Prezidentská záhrada

  Počas prázdnin sme sa vybrali na výlet do ZOO do Bratislavy. Pozorovali sme zebry, žirafy, levov a iné exotické zvieratá. Videli sme aj život dinosaurov v Dinoparku. Na záver sme zavítali do nádherného parku v Prezidentskom paláci a dozvedeli sa viac o fungovaní štátu a o postavení a právomoci prezidentky.

 • Chyťme sa za ruky

  Naše dievčatá sa zúčastnili benefičného koncertu Chyťme sa za ruky. Zatancovali si zumbu, spoznali nové tváre a vypočuli si koncert kapiel Billy Barman a Vidiek.

 • Vyrábame si náramky

  Na kreatívnom krúžku si naše dievčatá vyrábajú krásne náramky.

 • Rozvíjame tvorivé schopnosti a citový vývin

  Pomocou kreslenia sa zameriavame na rozvoj tvorivých schopností, citový vývin a medziľudské vzťahy. 

 • Pomocou hudby odbúravame napätie

  V našom RC využívame hudbu na odbúranie pocitov stresu, napätia a nepohody. Fantázii sa pri tejto terapii nekladú hranice a naše dievčatá si vďaka tejto liečebnej metóde hľadajú cestu nielen k ostatným, ale aj k sebe.

 • Naša záhradka

  Naše dievčatá sa spolu so svojimi vychovávateľmi a učiteľmi starajú o záhradku. Vysádzajú viaceré druhy zeleniny. Cieľom je vzbudiť u dievčat záujem o pestovanie a staranie sa o rastliny, spoznať zásady pestovania rastlín a vytvárať si pracovné návyky. 

 • Naše Vianoce

  Na Vianočné sviatky sa teší hádam každý. Naše dievčatá nie sú výnimkou a tak počas záujmových činností vyrábali krásne vianočné ozdoby, piekli chutné koláče a oblátky. S pomocou vychovávateľov ozdobili stromček a užívali si chvíle radosti a tiež túžobných očakávaní, ktoré vyvrcholili s príchodom štedrej večere a rozbaľovaním darčekov.

Novinky

Kontakt

 • Reedukačné centrum Trstín
  Trstín 335
  919 05 Trstín
  IČO: 00163317
  Nie sme plátcami DPH
  Zriaďovateľ: KŠÚ Trnava, Vajanského 2, 917 01 Trnava

 • +421 33 5983113 - riaditeľ
  +421 918 807 108
  trstinrc@gmail.com

  +421 33 5983115 - vedúci vychovávateľ

  +421 33 5983124 - škola (zborovňa)

  +421 33 5983116 - sociálna pracovníčka
  socialnarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983118 - psychologička
  psychologickarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983111 - účtovníčka

  +421 33 5983122 - mzdová účtovníčka

  +421 33 5983119 - vedúca školskej jedálne

  Kontakt pre rodičov so svojimi deťmi (nedeľa a streda od 18:30 - 19:45):
  +421 33 5983114 - Nová budova
  +421 33 5983123 - Stará budova (Počas Vianočných prázdnin sa telefonuje na tomto tel. čísle)

Fotogaléria