Navigácia

 • Vianočná pohľadnica riaditeľa RUŠS v Trnave

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná pohľadnica riaditeľa RUŠS v Trnave.

  Dievčatá sa zapojili do výzvy „Vianočná pohľadnica riaditeľa“. Návrhy, ktoré dievčatá v čase mimo vyučovania vytvorili, sme zaslali poštou, aby boli doručené do 30.11.2023 p. riaditeľovi Mgr. Bottkovi na adresu RUŠS v Trnave.

 • Odborný výcvik žiačok Odborného učilišťa

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Odborný výcvik žiačok OU

  Žiačky 1. - 3. ročníka OU učebného odbru 6485 G Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti sa zúčastňujú odborného výcviku pod dozorom majsterky odborného výcviku priamo v Zariadení sociálnej služby v Senici.

 • Zdravoveda a zdravý životný štýl: Prevencia kožných ochorení

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Zdravoveda a zdravý životný štýl: Prevencia kožných ochorení.

  Vychovávatelia pripravili pre dievčatá v rámci trávenia času mimo vyučovania počas nedeľného podvečera diskusiu o zdravovede a zdravom životnom štýle. Zamerali sa na problematiku kožných ochorení. Na záver dievčatá vyplnili kvíz obsahujúci otázky na tému kožných ochorení a ich prevencia.

 • Voľné pracovné miesto

  Informácie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľa nájdete na:

 • Pozvánka na Deň snehových vločiek

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Pozvánka na Deň snehových vločiek

  Špeciálne školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Vás pozývajú dňa 15.12.2023 na Deň snehových vločiek. Cinemamax City Arena Trnava od 9:30 hod. - tvorivé dielne a vianočné trhy od 12:00 do 14:00 hod. - kultúrny program. Počas kultúrneho programu vystúpia aj naše dievčatá z RC Trstín. Budeme sa tešiť, ak ich prídete podporiť :-)

 • PROJEKT Krókus

  Do fotogalérie bol pridaný nový album PROJEKT Krókus.

  Prečo vysádzame žlté krókusy? Žlté krókusy vysádzame preto, aby sme si pripomenuli jeden a pol milióna židovských detí a tisíce ďalších detí, ktoré zomreli počas holocaustu. Žltá farba kvetín symbolizuje žltú hviezdu, ktorú museli Židia počas nacistickej vlády nosiť. Kvetiny pripomínajú všetky deti, ktoré zomreli. Aj keď bolo stovky tisíc detí nacistami zavraždených, mnohé deti z nich prežili. Svoje príbehy títo ľudia rozprávali svojim deťom a vnúčatám. Príbehy preživších, nesmú byť nikdy zabudnuté a preto aj my ich musíme rozprávať našim vlastným deťom. Čo vieme? Vieme, že sadením žltých krókusov si pripomíname všetky deti, ktoré zahynuli počas holokaustu a dúfame, že sa na ne nikdy nezabudne. Ďalej vieme, že cieľom projektu je pripomienka približne jeden a pol milióna detí, ktoré sa stali obeťami holokaustu. Vieme, čo symbolizuje žltá farba kvetov. Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli (nielen) deti nútené počas obdobia nacistických perzekúcií nosiť. My si tiež myslíme, že je potrebné upozorňovať na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie a prenasledovania na základe rasovej či náboženskej príslušnosti, a tým prispieť k prevencii xenofóbie, rasizmu a antisemitizmu. A toto sú naše fotky z akcie, zasadili sme presne dvadsať deväť KRÓKUSOV, symbolicky za každé dieťa v našom RCéčku Trstín. Dúfame, že sa Vám náš projekt páči 😊

 • Rok s knihou

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Rok s knihou.

  Akcia: školská knižnica dáva priestor, aby ste boli výnimočné.

 • Bubnovačka

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Bubnovačka.

  S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa „…nás predsa netýka…“. Práve preto sa od roku 2014 vždy v novembri, organizuje podujatie “Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť!“. Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“, ktoré už po desiatykrát upozorní na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenie potrebu včasnej prevencie v spoločnosti, zaznie Slovenskom a Českom v hlasnom rytme bubnov 20. novembra 2023, v čase 10:00 – 11:00, aby sme pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý!

   

   

 • Celoslovenský projekt „Záložka do knihy spája slovenské školy“

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Celoslovenský projekt „Záložka do knihy spája slovenské školy“ .

  Aj tento rok sme sa zapojili do projektu. Vymenili sme si záložky s inými školami.

 • Jeseň 2023

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Jeseň 2023.

 • Naša škola v nových farbách v školskom roku 2023_2024

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Naša škola v nových farbách v školskom roku 2023_2024.

 • 18. 11. 2023

  Aktualizovali sme modul Náš cieľ

 • XLVI. športové hry reedukačných a diagnostických centier

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii športových hier, ďakujeme sponzorom, partnerom a víťazom blahoželáme.

 • XLVI. športové hry reedukačných a diagnostických centier

 • Tvorivo - športové dopoludnie

  Naše žiačky čakalo 10.2.2023 športové a tvorivé dopoludnie, kde si naše žiačky zmerali sily v pingpongovom turnaji, kruhovom tréningu a tvorivej činnosti, kde si žiačky vyrábali karnevalové masky. 

Novinky

Kontakt

 • Reedukačné centrum Trstín 335
  Trstín 335
  919 05 Trstín 345
  IČO: 00163317
  Nie sme platcami DPH
  Zriaďovateľ: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
 • +421 33 5983113 - riaditeľka
  riaditelkarctrstin@gmail.com


  +421 33 5983115 - vedúca výchovy
  veducarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983124 - škola (zborovňa)
  skola.trstin@gmail.com

  +421 33 5983116 - sociálna pracovníčka
  socialnarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983118 - psychologičky
  psychologickyrctrstin@gmail.com

  +421 33 5983111 - účtovníčka
  trstinrc@gmail.com

  +421 33 5983122 - mzdová účtovníčka
  mzdyrctrstin@gmail.com
  trstinrc@gmail.com

  +421 33 5983119 - vedúca školskej jedálne

  Telefonický kontakt pre rodičov alebo iných zákonných zástupcov dievčat v záujme dieťaťa:
  odporúčame telefonovať v stredu a v nedeľu od 18:30 hod. do 19:45 hod. na telefónne čísla budov:
  +421 33 5983114 - nová budova
  +421 33 5983123 - stará budova

  Dievčatá majú možnosť telefonovať zo zariadenia po dohode so sociálnou pracovníčkou a vedúcou výchovy v takom čase, aby sa nenarúšalo školské vyučovanie a mimoškolská činnosť. To isté platí aj pre prijímanie telefonátov do zariadenia.

  Osobné návštevy v zariadení:
  podrobné informácie sú uvedené v časti: O škole: Výchovné a ochranné opatrenia
  Je nutné vopred kontaktovať sociálnu pracovníčku.
  Osobné návštevy sú motiváciou dieťaťa zlepšovať svoje správanie počas reedukácie.

  Kontaktné údaje na miestne príslušné obvodné oddelenie PZ:
  Obvodné oddelenie Policajného zboru Trstín
  Trstín č. 198
  919 05 Trstín

Fotogaléria