Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva Zmluva o bezodpl. prevode majetku štátu 271,18 s DPH 14.05.2014 ŠZŠ Tomášikovo 3, 925 04 Tomášikovo
Zmluva 15/2014 KZ - RC Trstín a Ľubica Križanová, Veľkoobchod OZ s DPH 31.10.2014 Ľubica Križanová
Zmluva 2018/6 Zmluva o zabezp. zodp. osoby s DPH 24.05.2018 osobný údaj košice
Zmluva 2016/3 Zmluva o pripojení odb. el. zar. do distr. sústavy s DPH 14.11.2016 Západoslovenská distribučná, s.s. Bratislava
Zmluva 2016/2 Zmluva o pripojení odb. el. zar. do distr. sústavy s DPH 14.11.2016 Západoslovenská distribučná, s.s. Bratislava
Zmluva 2017/7 Zmluva o uskutočnovaní odbornom výcviku s DPH 02.10.2017 Zariadenie soc. služieb Senica
Zmluva 2015/4 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 14.05.2015 ZSE Energia, a.s. Bratislava
Zmluva 4/2021 Kúpna zmluva 4/2021 s DPH 27.05.2021 ZSE Energia, a.s. Bratislava
Zmluva 2018/5 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 23.05.2018 ZSE Energia, a.s. Bratislava
Zmluva 2015/1 Kúpna zmluva s DPH 15.01.2015 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava
Zmluva P 26 KZ Kúpna zmluva P 26 s DPH 01.11.2015 Tapos Trnava
Zmluva 16/2014 Zmluva o dodávke tovaru-RC Trstín a Tapos Trnava s DPH 31.10.2014 Tapos Trnava
Zmluva 2/2019 Mandátna zmluva 100,00 s DPH 12.09.2019 TK Services, s.r.o. Banská Bystrica
Zmluva P KZ 2/2019 Kúpna zmluva P 2/2019 s DPH 28.12.2018 Svaman, s.r.o. Myjava
Zmluva P KZ 2/2020 Kúpna zmluva P 2/2020 8.000.- s DPH 01.02.2020 Svaman Myjava, s.r.o.
Zmluva P KZ 2/2022 Kúpna zmluva P 2/2022 16.000.- s DPH 01.02.2022 Svaman Myjava, s.r.o.
Zmluva P KZ 2/2021 Kúpna zmluva P 2/2021 8.000.- s DPH 01.02.2021 Svaman Myjava, s.r.o.
Zmluva 2018/4 Zmluva o dodávke plynu s DPH 23.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava
Zmluva 2016/1 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 15.07.2016 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava
Zmluva Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 20.06.2014 Slovenský plyn. priemysel , a.s. Bratislava
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/535

Novinky

Kontakt

 • Reedukačné centrum Trstín
  Trstín 335
  919 05 Trstín
  IČO: 00163317
  Nie sme plátcami DPH
  Zriaďovateľ: KŠÚ Trnava, Vajanského 2, 917 01 Trnava

 • +421 33 5983113 - riaditeľ
  +421 918 807 108
  trstinrc@gmail.com

  +421 33 5983115 - vedúci vychovávateľ

  +421 33 5983124 - škola (zborovňa)

  +421 33 5983116 - sociálna pracovníčka
  socialnarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983118 - psychologička
  psychologickarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983111 - účtovníčka

  +421 33 5983122 - mzdová účtovníčka

  +421 33 5983119 - vedúca školskej jedálne

  Kontakt pre rodičov so svojimi deťmi (nedeľa a streda od 18:30 - 19:45):
  +421 33 5983114 - Nová budova
  +421 33 5983123 - Stará budova (Počas Vianočných prázdnin sa telefonuje na tomto tel. čísle)

Fotogaléria