Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Zmluva 5/2023 Zmluva o vykonávaní činností tech BOZP 420.- s DPH 04.10.2023 Bc. Roman Zomborský 04.10.2023
Objednávka Objednávka 9/2023 s DPH 29.09.2023 29.09.2023
Faktúra Faktúra 9/2023 s DPH 29.09.2023 29.09.2023
Objednávka Objednávka 8/2023 s DPH 31.08.2023 31.08.2023
Faktúra Faktúra 8/2023 s DPH 31.08.2023 31.08.2023
Zmluva 4/2023 Zmluva o dielo 3450.- s DPH 07.08.2023 Viliam Šesták 07.08.2023
Objednávka Objednávka 7/2023 s DPH 31.07.2023 31.07.2023
Faktúra Faktúra 7/2023 s DPH 31.07.2023 31.07.2023
Objednávka Objednávka 6/2023 s DPH 30.06.2023 30.06.2023
Faktúra Faktúra 6/2023 s DPH 30.06.2023 30.06.2023
Objednávka Objednávka 5/2023 s DPH 31.05.2023 31.05.2023
Faktúra Faktúra 5/2023 s DPH 31.05.2023 31.05.2023
Zmluva 3/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 110.- s DPH 19.05.2023 Gymnázium Senica 19.05.2023
Zmluva č. 2023/452 Zmluva č. 2023/452 o organizovaní, riadení a finanč.zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl... 4.450.- s DPH 12.05.2023 RÚŠS Trnava 15.05.2023
Faktúra Faktúra 4/2023 s DPH 30.04.2023 30.04.2023
Objednávka Objednávka 4/2023 s DPH 30.04.2023 30.04.2023
Faktúra Faktúra 3/2023 s DPH 31.03.2023 31.03.2023
Objednávka Objednávka 3/2023 s DPH 31.03.2023 31.03.2023
Faktúra Faktúra 2/2023 s DPH 28.02.2023 28.02.2023
Objednávka Objednávka 2/2023 s DPH 28.02.2023 28.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/582