Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra fa Cormens s DPH 03.01.2011
Faktúra faktúry 12/2013 s DPH 31.12.2013
Faktúra Faktúry 4/2013 s DPH 30.04.2013
Faktúra Faktúry 5/2013 s DPH 31.05.2013
Faktúra Faktúra 2/2018 s DPH 28.02.2018
Faktúra Faktúry 6/2013 s DPH 28.06.2013
Faktúra Faktúra 1/2018 s DPH 31.01.2018
Faktúra Faktúry 7/2013 s DPH 31.07.2013
Faktúra Faktúra 9/2019 s DPH 30.09.2019
Faktúra Faktúry 8/2013 s DPH 31.08.2013
Faktúra Faktúra 10/2019 s DPH 31.10.2019
Faktúra faktúry 9/2013 s DPH 30.09.2013
Faktúra faktúry 10/2013 s DPH 31.10.2013
Faktúra faktúry 11/2013 s DPH 29.11.2013
Faktúra Faktúra 12/2017 s DPH 29.12.2017
Faktúra Faktúry 3/2013 s DPH 31.03.2013
Faktúra Faktúra 11/2017 s DPH 30.11.2017
Faktúra Faktúry 1/2014 s DPH 31.01.2014
Faktúra Faktúry 2/2014 s DPH 28.02.2014
Faktúra Faktúra 10/2017 s DPH 31.10.2017
zobrazené záznamy: 1-20/535