Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra fa Cormens s DPH 03.01.2011
Faktúra Faktúra 3/2016 s DPH 31.03.2016 20.06.2016
Faktúra Faktúry 1/2015 s DPH 31.01.2015 24.03.2015
Faktúra Faktúry 2/2015 s DPH 28.02.2015 24.03.2015
Faktúra Faktúry 3/2015 s DPH 31.03.2015 21.04.2015
Faktúra Faktúry 4/2015 s DPH 30.04.2015 14.05.2015
Faktúra Faktúry 5/2015 s DPH 31.05.2015 22.06.2015
Faktúra Faktúry 6/2015 s DPH 30.06.2015 16.07.2015
Faktúra Faktúry 7/2015 s DPH 31.07.2015 07.09.2015
Faktúra Faktúry 8/2015 s DPH 31.08.2015 11.09.2015
Faktúra Faktúra 9/2015 s DPH 30.09.2015 13.11.2015
Faktúra fa Cormens s DPH 03.01.2011
Faktúra Faktúra 11/2015 s DPH 30.11.2015 10.12.2015
Faktúra Faktúra 12/2015 s DPH 31.12.2015 14.01.2016
Faktúra Faktúra 1/2016 s DPH 31.01.2016 11.03.2016
Faktúra Faktúra 2/2016 s DPH 29.02.2016 11.03.2016
Faktúra Faktúra 4/2016 s DPH 30.04.2016 20.06.2016
Faktúra Faktúry 11/2014 s DPH 30.11.2014 05.01.2015
Faktúra Faktúra 5/2016 s DPH 31.05.2016 20.06.2016
Faktúra Faktúra 6/2016 s DPH 30.06.2016 23.08.2016
zobrazené záznamy: 1-20/567