Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra fa Cormens s DPH 03.01.2011
Faktúra Faktúry 6/2015 s DPH 30.06.2015
Objednávka Objednávka 10/2015 s DPH 31.10.2015
Objednávka Objednávka 9/2015 s DPH 30.09.2015
Faktúra Faktúra 10/2015 s DPH 31.10.2015
Faktúra Faktúra 9/2015 s DPH 30.09.2015
Objednávka Objednávka 8/2015 s DPH 31.08.2015
Faktúra Faktúry 8/2015 s DPH 31.08.2015
Faktúra Faktúra 4/2021 s DPH 30.04.2021
Faktúra Faktúra 6/2021 s DPH 30.06.2021
Faktúra Faktúry 7/2015 s DPH 31.07.2015
Objednávka Objednávky 6/2015 s DPH 30.06.2015
Objednávka Objednávka 5/2015 s DPH 31.05.2015
Objednávka Objednávka 11/2015 s DPH 30.11.2015
Faktúra Faktúry 5/2015 s DPH 31.05.2015
Faktúra Faktúra 7/2021 s DPH 30.07.2021
Objednávka Objednávka 4/2015 s DPH 30.04.2015
Faktúra Faktúry 4/2015 s DPH 30.04.2015
Faktúra Faktúra 8/2021 s DPH 31.08.2021
Faktúra fa Cormens s DPH 03.01.2011
zobrazené záznamy: 1-20/535