Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra fa Cormens s DPH 03.01.2011
Faktúra Faktúra 12/2016 s DPH 31.12.2016 16.01.2017
Faktúra Faktúra 6/2017 s DPH 30.06.2017 17.07.2017
Faktúra Faktúra 5/2017 s DPH 31.05.2017 17.07.2017
Objednávka Objednávka 4/2017 s DPH 30.04.2017 30.05.2017
Objednávka Objednávka 3/2017 s DPH 31.03.2017 30.05.2017
Faktúra Faktúra 4/2017 s DPH 30.04.2017 30.05.2017
Faktúra Faktúra 3/2017 s DPH 31.03.2017 30.05.2017
Objednávka Objednávka 2/2017 s DPH 28.02.2017 17.03.2017
Objednávka Objednávka 1/2017 s DPH 31.01.2017 17.03.2017
Faktúra Faktúra 2/2017 s DPH 28.02.2017 17.03.2017
Faktúra Faktúra 1/2017 s DPH 31.01.2017 17.03.2017
Objednávka Objednávka 12/2016 s DPH 31.12.2016 05.01.2017
Objednávka Objednávka 6/2017 s DPH 30.06.2017 17.07.2017
Objednávka Objednávka 11/2016 s DPH 31.12.2016 05.01.2017
Faktúra Faktúra 11/2016 s DPH 30.11.2016 05.01.2017
Objednávka Objednávka 10/2016 s DPH 31.10.2016 17.11.2016
Faktúra Faktúra 10/2016 s DPH 31.10.2016 17.11.2016
Objednávka Objednávka 9/2016 s DPH 30.09.2016 06.10.2016
Objednávka Objednávka 8/2016 s DPH 31.08.2016 06.10.2016
zobrazené záznamy: 1-20/567