Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva P KZ 6/2017 Kúpna zmluva P 6/2017 s DPH 31.07.2017 Pekáreň Školuda Trstín
Zmluva 2015/3 Dodatok k zmluve o vydávaní kariet DC s DPH 25.03.2015 Diners Club CS, s.r.o. Bratislava
Zmluva Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 20.06.2014 Slovenský plyn. priemysel , a.s. Bratislava
Zmluva 2016/1 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 15.07.2016 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí šlužieb 2/2011 s DPH 31.01.2013
Zmluva 11263/26120130025 Dodatok č. 1 k zmluve s DPH 07.10.2014 MPC Bratislava
Zmluva 11194/26120130025 Dodatok č. 1 k zmluve s DPH 07.10.2014 MPC Bratislava
Zmluva Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve s DPH 18.11.2011
Zmluva Dohoda o obchodných podmienkach s DPH 01.01.2014
Zmluva 2017/9 Dohoda o ukončení Zmluvy... s DPH 18.09.2017 Larus Lebrant, s.r.o. Stupava
Faktúra Faktúra 7/2021 s DPH 30.07.2021
Faktúra Faktúra 8/2021 s DPH 31.08.2021
Faktúra Faktúra 1/2022 s DPH 31.01.2022
Faktúra Faktúra 10/2021 s DPH 31.10.2021
Faktúra Faktúra 11/2021 s DPH 30.11.2021
Faktúra Faktúra 2/2022 s DPH 28.02.2022
Faktúra Faktúra 3/2022 s DPH 31.03.2022
Faktúra Faktúra 4/2022 s DPH 30.04.2022
Faktúra Faktúra 6/2021 s DPH 30.06.2021
Faktúra Faktúra 9/2021 s DPH 30.09.2021
zobrazené záznamy: 1-20/535