Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva Zmluva o dielo - Ives Košice s DPH 20.03.2009
Faktúra fa Cormens s DPH 03.01.2011
Faktúra fa 10 AJFA s DPH 03.01.2011
Faktúra fa 13 Eurest s DPH 03.01.2011
Faktúra fa 12 ALIANZ s DPH 03.01.2011
Faktúra fa 11 Železiarstvo Jakubec s DPH 03.01.2011
Faktúra fa Cormens s DPH 03.01.2011
Faktúra fa 9 SPP s DPH 03.01.2011
Faktúra fa 4 T COM s DPH 03.01.2011
Faktúra fa 8 Komensky s DPH 03.01.2011
Faktúra fa 6 STUHL s DPH 03.01.2011
Faktúra fa 7 ZE s DPH 03.01.2011
Faktúra fa 14 Zuzčák s DPH 12.01.2011
Faktúra fa 16 RC Trstín s DPH 12.01.2011
Faktúra fa 15 Akadémia vzdelávania s DPH 12.01.2011
Faktúra fa 17 Zomborský s DPH 14.01.2011
Faktúra fa 24 PP s DPH 20.01.2011
Faktúra fa 27 ZE s DPH 20.01.2011
Faktúra fa 26 ENSARA s DPH 20.01.2011
Faktúra fa 25 Dial Telecom s DPH 20.01.2011
zobrazené záznamy: 1-20/535