Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra Faktúra 5/2023 s DPH 31.05.2023 31.05.2023
Objednávka Objednávka 5/2023 s DPH 31.05.2023 31.05.2023
Zmluva 3/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 110.- s DPH 19.05.2023 Gymnázium Senica 19.05.2023
Zmluva č. 2023/452 Zmluva č. 2023/452 o organizovaní, riadení a finanč.zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl... 4.450.- s DPH 12.05.2023 RÚŠS Trnava 15.05.2023
Faktúra Faktúra 4/2023 s DPH 30.04.2023 30.04.2023
Objednávka Objednávka 4/2023 s DPH 30.04.2023 30.04.2023
Faktúra Faktúra 3/2023 s DPH 31.03.2023 31.03.2023
Objednávka Objednávka 3/2023 s DPH 31.03.2023 31.03.2023
Faktúra Faktúra 2/2023 s DPH 28.02.2023 28.02.2023
Objednávka Objednávka 2/2023 s DPH 28.02.2023 28.02.2023
Zmluva P KZ 3/2023 Kúpna zmluva P 3/2023 2000.- s DPH 08.02.2023 Centrum Edit potraviny - priemysel, s.r.o. 01.03.2023
Faktúra Faktúra 1/2023 s DPH 31.01.2023 31.01.2023
Objednávka Objednávka 1/2023 s DPH 31.01.2023 31.01.2023
Zmluva P KZ 2/2023 Kúpna zmluva P 2/2023 7000.- s DPH 31.01.2023 Pekáreň KPK Trstín 31.01.2023
Zmluva 2/2023 Zmluva o udelení licencie a ďalej spolupráci 418.- s DPH 16.01.2023 VIS Slovensko, s.r.o. Žilina 17.01.2023
Zmluva 1/2023 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov s DPH 01.01.2023 CMT Group, s.r,.o. Bratislava 02.01.2023
Zmluva P KZ 1/2023 Kúpna zmluva P 1/2023 20.000.- s DPH 01.01.2023 NaJ - DOS Špačince 03.01.2023
Objednávka Objednávka 12/2022 s DPH 31.12.2022 31.12.2022
Faktúra Faktúra 12/2022 s DPH 31.12.2022 31.12.2022
Faktúra Faktúra 11/2022 s DPH 30.11.2022 30.11.2022
zobrazené záznamy: 1-20/572