Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva P KZ 7/2018 Kúpna zmluva P 7/2018 s DPH 01.11.2018 Mabonex Slovakia, s.r.o. Piešťany
Zmluva 11263/26120130025 Dodatok č. 1 k zmluve s DPH 07.10.2014 MPC Bratislava
Zmluva 2015/2 zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania.. s DPH 17.02.2015 DOXX - Stravné lístky, Žilina
Zmluva 12/2014 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu s DPH 10.12.2014 MŠVVaŠ SR Bratislava
Zmluva P KZ 6/2019 Kúpna zmluva P 6/2019 s DPH 31.07.2019 Ramón Školuda
Zmluva december 2014/II. KZ - RC Trstín a Mella Plus Senica s DPH 31.12.2014 Mella Plus , s.r.o. Senica
Zmluva december 2014/I. KZ - RC Trstín a Mella Plus Senica s DPH 31.12.2014 Mella Plus , s.r.o. Senica
Zmluva 11194/26120130025 Dodatok č. 1 k zmluve s DPH 07.10.2014 MPC Bratislava
Zmluva 11194/26120130025 Zmluva o účasti na projekte s DPH 07.10.2014 MPC Bratislava
Zmluva 11263/26120130025 Zmluva o účasti na projekte s DPH 07.10.2014 MPC Bratislava
Zmluva 2/2019 Mandátna zmluva 100,00 s DPH 12.09.2019 TK Services, s.r.o. Banská Bystrica
Zmluva 2018/7 Zmluva o sprac. os. údajov s DPH 05.11.2018 Publicom Prievidza
Zmluva 20/2015 RKZ - RC Trstín a Inmedia Zvolen s DPH 09.01.2015 Inmedia Zvolen
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 16.05.2011
Zmluva 19/2015 RKZ - RC Trstín a AG FOODS SK Pezinok s DPH 01.01.2015 AG Foods SK Pezinok
Zmluva 18/2015 KZ - RC Trstín a Pekáreň KPK Trstín s DPH 01.01.2015 Pekáreň KPK Trstín
Zmluva P KZ 3/2018 Kúpna zmluva P 3/2018 s DPH 28.02.2018 Inmedia Zvolen
Zmluva Zmluva o kúpe auta s DPH 21.12.2011
Zmluva 2018/3 Zmluva o dielo 29 999,65 s DPH 09.05.2018 Medop strechy, s.r.o. Nitra
Zmluva Kolektívna zmluva 2013 s DPH 02.12.2013
zobrazené záznamy: 1-20/544