Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva december 2014/II. KZ - RC Trstín a Mella Plus Senica s DPH 31.12.2014 Mella Plus , s.r.o. Senica
Zmluva 11263/26120130025 Zmluva o účasti na projekte s DPH 07.10.2014 MPC Bratislava
Zmluva 11263/26120130025 Dodatok č. 1 k zmluve s DPH 07.10.2014 MPC Bratislava
Zmluva 11194/26120130025 Dodatok č. 1 k zmluve s DPH 07.10.2014 MPC Bratislava
Zmluva 11194/26120130025 Zmluva o účasti na projekte s DPH 07.10.2014 MPC Bratislava
Zmluva december 2014/I. KZ - RC Trstín a Mella Plus Senica s DPH 31.12.2014 Mella Plus , s.r.o. Senica
Zmluva P KZ 11/2016 Kúpna zmluva P 11/2016 s DPH 31.10.2016 Mabonex Slovakia, s.r.o. Piešťany
Zmluva P KZ 10/2017 Kúpna zmluva P 10/2017 s DPH 01.11.2017 Edita Mahajová - Centrum Edit
Zmluva P KZ 10/2016 Kúpna zmluva P 10/2016 s DPH 30.11.2016 Jozef Čmehýl Špačince
Zmluva P KZ 9/2018 Kúpna zmluva P 9/2018 s DPH 01.11.2018 Centrum Edit Trstín
Zmluva P KZ 9/2018 Kúpna zmluva P 9/2018 s DPH 05.11.2019 Jozef Čmehýl Špačince
Zmluva P KZ 9/2017 Kúpna zmluva P 9/2017 s DPH 31.10.2017 Jozef Čmehýl Špačince
Zmluva P KZ 9/2016 Kúpna zmluva P 9/2016 s DPH 01.11.2016 Edita Mahajová - Centrum Edit
Zmluva P KZ 8/2021 Kúpna zmluva P 8/2021 11.000.- s DPH 30.11.2021 Jozef Čmehýl Špačince
Zmluva P KZ 8/2020 Kúpna zmluva P 8/2020 11.000.- s DPH 30.11.2020 Jozef Čmehýl Špačince
Zmluva P KZ 8/2018 Kúpna zmluva P 8/2018 20.000.- s DPH 01.11.2019 Mabonex Slovakia, s.r.o. Piešťany
Zmluva P KZ 8/2018 Kúpna zmluva P 8/2018 s DPH 01.11.2018 Jozef Čmehýl Špačince
Zmluva P KZ 8/2017 Kúpna zmluva P 8/2017 s DPH 31.10.2017 Mabonex Slovakia, s.r.o. Piešťany
Zmluva P KZ 8/2016 Kúpna zmluva P 8/2016 s DPH 30.09.2016 Agrobag , s.r.o. Drahovce
Zmluva P KZ 7/2021 Kúpna zmluva P 7/2021 25.000.- s DPH 29.10.2021 Mabonex Slovakia, s.r.o. Piešťany
zobrazené záznamy: 1-20/544