Navigácia

O škole

História školy

Zariadenie sídli v priestoroch barokového kaštieľa postaveného v 18. storočí, po prestavbe v 19. storočí sa rozšíril o jedno poschodie.

Poslední majitelia kaštieľa:

- od roku 1863 statkár S.Krischker
manželia Krischkeroví majú na cintoríne v Hájičku rodinnú hrobku

- od roku 1932 spolu s panstvom R. Strobach

- od roku 1944 spolu vlastníctvo kaštieľa prechádza na jeho syna adoptívneho syna J. Hesselmana

- vznik Domova mládeže v roku 1962

 

--názov zariadenia sa v priebehu nasledovných rokov niekoľko krát zmenil a to na : Výchovný ústav pre mládež, Reedukačný domov pre mládež, Reedukačný domov pre deti a mládež a teraz názov zariadenia je Reedukačné centrum

--pre starších ľudí je to stále "polepšovňa"

Novinky

Kontakt

 • Reedukačné centrum Trstín
  Trstín 335
  919 05 Trstín
  IČO: 00163317
  Nie sme plátcami DPH
  Zriaďovateľ: KŠÚ Trnava, Vajanského 2, 917 01 Trnava

 • +421 33 5983113 - riaditeľ
  +421 918 807 108
  trstinrc@gmail.com

  +421 33 5983115 - vedúci vychovávateľ

  +421 33 5983124 - škola (zborovňa)

  +421 33 5983116 - sociálna pracovníčka
  socialnarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983118 - psychologička
  psychologickarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983111 - účtovníčka

  +421 33 5983122 - mzdová účtovníčka

  +421 33 5983119 - vedúca školskej jedálne

  Kontakt pre rodičov so svojimi deťmi (nedeľa a streda od 18:30 - 19:45):
  +421 33 5983114 - Nová budova
  +421 33 5983123 - Stará budova (Počas Vianočných prázdnin sa telefonuje na tomto tel. čísle)

Fotogaléria