Navigácia

O škole

Profil školy

O nás

 

Charakteristika:

Sme špeciálne výchovné zariadenie

S celoročnou, nepretržitou prevádzkou s celoslovenskou pôsobnosťou

Deti prijímame na základe:

   ♦ žiadosti zákonného zástupcu
   ♦ dohody so zariadením, v ktorom sa vykonáva súdne rozhodnutie
   ♦ predbežného opatrenia súdu
   ♦ rozhodnutia súdu o uložení ochrannej výchovy
   ♦ rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenie
   ♦ rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti

Deti k nám neprichádzajú dobrovoľne  

Kapacita zariadenia je 55 detí - dievčat od 13 - do 18 rokov                                                                                       .
Stará sa o reedukláciu, výchovu a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením, konkrétne s mentálnym postihnutím a poruchami správania

Pri Reedukačnom centre je zriadená škola:


ŠZŠ 

7. ročník SZŠ

8.ročník ŠZŠ

9.ročník ŠZŠ     

OU s nasledujúcimi učebnými odbormi:
 - 6485G opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti

Novinky

Kontakt

 • Reedukačné centrum Trstín
  Trstín 335
  919 05 Trstín
  IČO: 00163317
  Nie sme plátcami DPH
  Zriaďovateľ: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
 • +421 33 5983113 - riaditeľka


  +421 33 5983115 - vedúca výchovy

  +421 33 5983124 - škola (zborovňa)

  +421 33 5983116 - sociálna pracovníčka
  socialnarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983118 - psychologičky
  psychologickyrctrstin@gmail.com

  +421 33 5983111 - účtovníčka

  +421 33 5983122 - mzdová účtovníčka

  +421 33 5983119 - vedúca školskej jedálne

  Kontakt pre rodičov so svojimi deťmi (nedeľa a streda od 18:30 - 19:45):
  +421 33 5983114 - Nová budova
  +421 33 5983123 - Stará budova (počas prázdnin sa telefonuje na tomto tel. čísle)

  Kontaktné údaje na miestne príslušné obvodné oddelenie PZ:
  Obvodné oddelenie Policajného zboru Trstín
  Trstín č. 198
  919 05 Trstín

Fotogaléria