Navigácia

Ponuka práce

psychológ - voľné pracovné miesto

Reedukačné centrum, Trstín 335

Voľná pracovná pozícia:    psychológ – TPP, psychológ – zastupovanie MD

Miesto výkonu práce:         919 05 Trstín 345

Termín nástupu:                  ihneď

Platové podmienky:            podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. a Nariadenia vlády č. 338/2019

Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 1/2020   Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Kontaktné údaje:                 PaedDr. Sadecká Silvia, MBA, tel.: 033/59831 13, 0918 807 108

                                            e-mail: trstinrc@gmail.com

Novinky

Kontakt

 • Reedukačné centrum Trstín
  Trstín 335
  919 05 Trstín
  IČO: 00163317
  Nie sme plátcami DPH
  Zriaďovateľ: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
 • +421 33 5983113 - riaditeľka

  riaditelkarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983115 - vedúci vychovávateľ

  +421 33 5983124 - škola (zborovňa)

  +421 33 5983116 - sociálna pracovníčka
  socialnarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983118 - psychologička
  psychologickarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983111 - účtovníčka

  +421 33 5983122 - mzdová účtovníčka

  +421 33 5983119 - vedúca školskej jedálne

  Kontakt pre rodičov so svojimi deťmi (nedeľa a streda od 18:30 - 19:45):
  +421 33 5983114 - Nová budova
  +421 33 5983123 - Stará budova (Počas Vianočných prázdnin sa telefonuje na tomto tel. čísle)

Fotogaléria