Navigácia

Zamestnanci

Nadpis

Učitelia:

Mgr. Miloš Blaško - riaditeľ

PhDr. Jana Litvová - zástupkyňa riaditeľa

Mgr. Oľga Tarandová

Mgr. Branislav Čmela

Mgr. Petronela Reháková

Mgr. Juraj Gregor

Mgr. Eva Prvá

 

Majsterky odborného výcviku:

Darina Študencová

Jana Gregušová

Miroslava Cisárová

 

Vychovávatelia:

Mgr. Peter Valášek - hlavný vychovávateľ

Alica Ševcová

PhDr. Mgr. Jozef Sikeli

PaedDr. RNDr. Marcel Olša

Mgr. Zuzana Fajnorová

Mgr. Elena Hačová

Jana Poláková

PhDr. Patrik Ivanič

Anna Javorková

Mgr. Monika Lauková

Mgr. Ivana Melovská

PaedDr. Silvia Sadecká, MBA

Veronika Hačová

Mgr. Peter Sloboda

 

Odborní pracovníci:

Mgr. Miriam Talafúsová - psychologička

Petra Baránková - sociálna pracovnička

 

Novinky

Kontakt

 • Reedukačné centrum Trstín
  Trstín 335
  919 05 Trstín
  IČO: 00163317
  Nie sme plátcami DPH
  Zriaďovateľ: KŠÚ Trnava, Vajanského 2, 917 01 Trnava

 • +421 33 5983113 - riaditeľ
  +421 918 807 108
  trstinrc@gmail.com

  +421 33 5983115 - vedúci vychovávateľ

  +421 33 5983124 - škola (zborovňa)

  +421 33 5983116 - sociálna pracovníčka
  socialnarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983118 - psychologička
  psychologickarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983111 - účtovníčka

  +421 33 5983122 - mzdová účtovníčka

  +421 33 5983119 - vedúca školskej jedálne

  Kontakt pre rodičov so svojimi deťmi (nedeľa a streda od 18:30 - 19:45):
  +421 33 5983114 - Nová budova
  +421 33 5983123 - Stará budova (Počas Vianočných prázdnin sa telefonuje na tomto tel. čísle)

Fotogaléria