Navigácia

Náš cieľ

Náš cieľ

Náš cieľ


Cieľom prevýchovného procesu je:

- premena hodnotovej orientácie
- odstraňovanie negatívnych foriem správania
- pomôcť deťom začleniť sa do pracovno-spoločenských štruktúr


V rámci reedukácie u detí hodnotíme:

- vzťah k práci a dosahované pracovné výsledky
- výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese
- osvojenie základných socializačných návykov
- vzťah k druhým osobám
- vzťah k vlastníctvu a hodnotám
- ochota pracovať na reštrukturalizácii vlastnej osobnosti

 

Život v našom zariadení sa riadi výchovným programom a školským poriadkom.

Novinky

Kontakt

 • Reedukačné centrum Trstín
  Trstín 335
  919 05 Trstín
  IČO: 00163317
  Nie sme plátcami DPH
  Zriaďovateľ: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
 • +421 33 5983113 - riaditeľka

  riaditelkarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983115 - vedúci vychovávateľ

  +421 33 5983124 - škola (zborovňa)

  +421 33 5983116 - sociálna pracovníčka
  socialnarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983118 - psychologička
  psychologickarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983111 - účtovníčka

  +421 33 5983122 - mzdová účtovníčka

  +421 33 5983119 - vedúca školskej jedálne

  Kontakt pre rodičov so svojimi deťmi (nedeľa a streda od 18:30 - 19:45):
  +421 33 5983114 - Nová budova
  +421 33 5983123 - Stará budova (Počas Vianočných prázdnin sa telefonuje na tomto tel. čísle)

Fotogaléria