Navigácia

Naše aktivity

Naše aktivity

Výchova mimo vyučovania ( VMV )

- Prebieha v popoludňajších hodinách

- Pozostáva z 3 základných častí:

 -  príprava na vyučovanie - dievčatá si upevňujú a rozširujú vedomosti získané v škole


 -  pracovná činnosť - samoobslužné práce, základy šitia, varenia, pestovateľské práce na políčkach a udržiavanie priestoru parku        

                     

záujmová činnosť - sa uskutočňuje v niekoľkých rovinách ako:

                                      krúžková činnosť

                                      celoústavné akcie

                                      záujmová činnosť v rámci skupiny

 

  Krúžky:  

   - športové ( volejbal, atletika, hádzaná )

   -  turitický

   -  zdravý životný štýl

   -  varenia

   -  aerobic

   -  rozvoj kreativity

   - šikovné ruky

   - kreatívny

   - stolnotenisový

   - volejbalový

 

 

     

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Reedukačné centrum Trstín
  Trstín 335
  919 05 Trstín
  IČO: 00163317
  Nie sme plátcami DPH
  Zriaďovateľ: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
 • +421 33 5983113 - riaditeľka

  riaditelkarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983115 - vedúci vychovávateľ

  +421 33 5983124 - škola (zborovňa)

  +421 33 5983116 - sociálna pracovníčka
  socialnarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983118 - psychologička
  psychologickarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983111 - účtovníčka

  +421 33 5983122 - mzdová účtovníčka

  +421 33 5983119 - vedúca školskej jedálne

  Kontakt pre rodičov so svojimi deťmi (nedeľa a streda od 18:30 - 19:45):
  +421 33 5983114 - Nová budova
  +421 33 5983123 - Stará budova (Počas Vianočných prázdnin sa telefonuje na tomto tel. čísle)

Fotogaléria