Navigácia

 • Zoo, Dinopark a Prezidentská záhrada

  Počas prázdnin sme sa vybrali na výlet do ZOO do Bratislavy. Pozorovali sme zebry, žirafy, levov a iné exotické zvieratá. Videli sme aj život dinosaurov v Dinoparku. Na záver sme zavítali do nádherného parku v Prezidentskom paláci a dozvedeli sa viac o fungovaní štátu a o postavení a právomoci prezidentky.

 • Chyťme sa za ruky

  Naše dievčatá sa zúčastnili benefičného koncertu Chyťme sa za ruky. Zatancovali si zumbu, spoznali nové tváre a vypočuli si koncert kapiel Billy Barman a Vidiek.

 • Vyrábame si náramky

  Na kreatívnom krúžku si naše dievčatá vyrábajú krásne náramky.

 • Rozvíjame tvorivé schopnosti a citový vývin

  Pomocou kreslenia sa zameriavame na rozvoj tvorivých schopností, citový vývin a medziľudské vzťahy. 

 • Pomocou hudby odbúravame napätie

  V našom RC využívame hudbu na odbúranie pocitov stresu, napätia a nepohody. Fantázii sa pri tejto terapii nekladú hranice a naše dievčatá si vďaka tejto liečebnej metóde hľadajú cestu nielen k ostatným, ale aj k sebe.

 • Naša záhradka

  Naše dievčatá sa spolu so svojimi vychovávateľmi a učiteľmi starajú o záhradku. Vysádzajú viaceré druhy zeleniny. Cieľom je vzbudiť u dievčat záujem o pestovanie a staranie sa o rastliny, spoznať zásady pestovania rastlín a vytvárať si pracovné návyky. 

 • Naše Vianoce

  Na Vianočné sviatky sa teší hádam každý. Naše dievčatá nie sú výnimkou a tak počas záujmových činností vyrábali krásne vianočné ozdoby, piekli chutné koláče a oblátky. S pomocou vychovávateľov ozdobili stromček a užívali si chvíle radosti a tiež túžobných očakávaní, ktoré vyvrcholili s príchodom štedrej večere a rozbaľovaním darčekov.

 • Úspešné na Celoštátnych športových hrách RC a DC

  13. a 14. decembra 2019 sa konali v Zlatých Moravciach Celoštátne športové hry dievčat RC a DC. Naše dievčatá si so sebou odniesli viaceré ocenenia: 1. miesto v stolnom tenise, 3. miesto vo volejbale, 3. miesto v skoku do diaľky z miesta, 3. miesto v skoku do výšky, 3. miesto v hode medicimbalom a 1. miesto v skoku do výšky. Dievčatám gratulujeme a tešíme sa z ich úspechov.

 • Futbal plný detí

  Naše dievčatá sa zúčastnili zápasu Európskej ligy. Vyše dvadsať tisíc detí z celého Slovenska vytvorilo skvelú atmosféru, na ktorú naše dievčatá tak skoro nezabudnú.

 • Aktualizácia údajov

  30. 11. 2012 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

Novinky

Kontakt

 • Reedukačné centrum Trstín
  Trstín 335
  919 05 Trstín
  IČO: 00163317
  Nie sme plátcami DPH
  Zriaďovateľ: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
 • +421 33 5983113 - riaditeľka

  riaditelkarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983115 - vedúci vychovávateľ

  +421 33 5983124 - škola (zborovňa)

  +421 33 5983116 - sociálna pracovníčka
  socialnarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983118 - psychologička
  psychologickarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983111 - účtovníčka

  +421 33 5983122 - mzdová účtovníčka

  +421 33 5983119 - vedúca školskej jedálne

  Kontakt pre rodičov so svojimi deťmi (nedeľa a streda od 18:30 - 19:45):
  +421 33 5983114 - Nová budova
  +421 33 5983123 - Stará budova (Počas Vianočných prázdnin sa telefonuje na tomto tel. čísle)

Fotogaléria