Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Objednávka Objednávka 8/2021 s DPH 31.08.2021
Faktúra Faktúra 8/2021 s DPH 31.08.2021
Objednávka Objednávka 7/2021 s DPH 31.07.2021
Zmluva P KZ 5/2021 Kúpna zmluva P 5/2021 5 000.00 s DPH 31.07.2021 Ramón Školuda
Faktúra Faktúra 7/2021 s DPH 30.07.2021
Zmluva 6/2021 Zmluva o dielo č. 09/07/2021 160 081,31 s DPH 27.07.2021 MedopStrechy, s.r.o. Nitra
Objednávka Objednávka 6/2021 s DPH 30.06.2021
Faktúra Faktúra 6/2021 s DPH 30.06.2021
Zmluva 3/2021 Kúpna zmluva 3/2021 7268.- s DPH 11.06.2021 RM Gastro - JAZ , s.r.o.
Zmluva 2/2021 Zmluva na poskytnutie služieb VO 2/2021 400.- s DPH 11.06.2021 Morrison, s.r.o. Stupava
Objednávka Objednávka 5/2021 s DPH 31.05.2021
Faktúra Faktúra 5/2021 s DPH 31.05.2021
Zmluva P KZ 4/2021 Kúpna zmluva P 4/2021 6000.- s DPH 28.05.2021 ATC -JR, s.r.o. Púchov
Zmluva 4/2021 Kúpna zmluva 4/2021 s DPH 27.05.2021 ZSE Energia, a.s. Bratislava
Zmluva 5/2021 Zmluva o dodávke plynu dodatok č. 002 5/2021 s DPH 25.05.2021 SPP, a.s. Bratislava
Objednávka Objednávka 4/2021 s DPH 30.04.2021
Faktúra Faktúra 4/2021 s DPH 30.04.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup konvektomatu . zápisnica z vyhodnotenia ponúk s DPH 27.04.2021 20.05.2021 Reedukačné centrum Trstín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup konvektomatu s DPH 27.04.2021 20.05.2021 Reedukačné centrum Trstín
Faktúra Faktúra 3/2021 s DPH 31.03.2021
zobrazené záznamy: 1-20/514