Navigácia

Dokumenty

Dokumenty RC Trstín

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021 / 2022

Sprava_VVV_21_-22.docx

 

Správa o výchovnovzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019 / 2020 

Sprava__o__vychovnovzdelavacej___cinnosti__jej_vysledkoch_a__podmienkach__za_skolsky_rok_2019__2.doc

 

Školský poriadok 2019/2020

SKOLSKY_PORIADOK__2019-20.doc

 

Výchovný program RC Trstín 

VYCHOVNY_PROGRAM__2019-20(1).doc

 

Školský vzdelávací program, odborné učilište

SkVP_-_ODBORNE_UCILISTE_B.docx

 

Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím

SkVP_-_SZS.docx

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Reedukačné centrum Trstín
  Trstín 335
  919 05 Trstín
  IČO: 00163317
  Nie sme plátcami DPH
  Zriaďovateľ: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
 • +421 33 5983113 - riaditeľka

  riaditelkarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983115 - vedúci vychovávateľ

  +421 33 5983124 - škola (zborovňa)

  +421 33 5983116 - sociálna pracovníčka
  socialnarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983118 - psychologička
  psychologickarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983111 - účtovníčka

  +421 33 5983122 - mzdová účtovníčka

  +421 33 5983119 - vedúca školskej jedálne

  Kontakt pre rodičov so svojimi deťmi (nedeľa a streda od 18:30 - 19:45):
  +421 33 5983114 - Nová budova
  +421 33 5983123 - Stará budova (Počas Vianočných prázdnin sa telefonuje na tomto tel. čísle)

Fotogaléria